..: MadeByMiki :..

::::…..No sé que no sé res….::::

Archive for febrer 9th, 2010

Per Decret Reial.

with 15 comments

Pandèmia.

Pandèmia.

Hi ha notícies que tot i ser molt importants, no surten enlloc. Sembla que els medis de comunicació tradicionals tenen molt clar de que poden parlar i que han d’ometre.
Una de les omissions mes escandaloses (des de el meu punt de vista) és el Reial Decret signat el passat juny per en Juan Carlos I (d’aquí li ve el nom de Reial).

Resulta que en Juan Carlos I, el “nostre” monarca va signar un Reial Decret de 19 de juny on es legitima la supressió de garanties respecte de l’ús i tractament de medicaments per motius d’excepcionalitat i urgència, “situaciones específicas y autorizaciones especiales”.
Senzillament es tracta, d’obrir la porta a l’immunitat total pels laboratoris farmacèutics respecte els efectes secundaris que es poden derivar de l’utilització de les seves vacunes a Espanya.

Que estrany oi?, sembla que ningú n’ha sentit a parlar d’aquest Reial Decret, a mi em sembla una noticia molt interessant per a l’opinió pública.

Costa d’entendre per quin motiu ara a les farmacèutiques els hi sortiran gratis les malalties, invalidesa (un dels casos mes habituals en cas de vacunes en mal estat o mal aplicades) i potser morts que puguin provocar als seus “clients”.

Cal felicitar a les totpoderoses empreses Sanofi i Novartis (entre d’altres), així com també al seu amic de la OMS Albert Osterhaus (1).
Per una banda han tingut els beneficis mes importants de la història, venent-nos milions de dosis de Tamiflu, ara aconsegueixen la pràctica immunitat total a Espanya per Reial Decret.

Tan sols a Espanya les xifres de la grip A son les següents:

-90 milions d’euros gastats en vacunes.
-82 milions d’euros per pagar assessors (quants “amics” deuen estar en nòmina…)
-15 milions de mascares respiratòries.
-25 milions d’envasos de desinfectants “especials”.
-25 milions de guants de làtex.
-I moltes coses mes que ni sabem ni sabrem mai.

Qui se’n beneficia d’això?, com és que s’ha silenciat?, potser és que el pobres ciutadans no ho entendríem?. El que queda molt clar amb aquest decret és qui mana i quina posició és la que tenim nosaltres davant les grans empreses farmacèutiques i els nostres governants.

(1)Albert Osterhaus: “Descobridor” el 2003 del virus SARS, el recordareu com a virus de l’insuficiència respiratòria aguda o “grip del pollastre”. Evidentment també ara ha estat un dels principals assessors de la OMS sobre la grip A, poc mes tinc a dir sobre aquest venedor d’apocalipsis. Potser l’únic és que “casualment” és accionista majoritari de la empresa Viro Clínics, casualment beneficiaria de la venda de 34 milions de vacunes al govern holandès, casualment també és amic personal del ministre de sanitat d’aquest país.

http://xlsemanal.finanzas.com/web/articulo.php?id=52218&id_edicion=4887

Seguint els savis consells de l’Arqueòleg Glamurós, aquí teniu les proves del “delicte”:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/20/pdfs/BOE-A-2009-12002.pdf

Fragments controvertits:
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar temporalmente la distribución de medicamentos no autorizados , en respuesta a la propagación supuesta o confirmada de un agente patógeno o químico, toxina o radiación nuclear capaz de causar daños. Ley 29/2006 de 26 de julio ” de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios ” artículo 24.5:

En estas circunstancias, si se hubiere recomendado o impuesto por la autoridad competente el uso de medicamentos en indicaciones no autorizadas o de medicamentos no autorizados, los titulares de la autorización y demás profesionales que intervengan en el proceso estarían exentos de responsabilidad civil o administrativa por todas las consecuencias derivadas de la utilización del medicamento, salvo por los daños causados por productos defectuosos.” El cambio es el comienzo : Ley 29/2006 de 26 de julio ” de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios ” artículo 24.5:

“ En el apartado 3 de dicho artículo, se posibilita la prescripción y aplicación de medicamentos no autorizados a pacientes no incluidos en un ensayo clínico con el fin de atender necesidades especiales de tratamientos de situaciones clínicas de pacientes concretos”

“ El Artículo 19 del Real Decreto 1015/2009 , de 19 de junio establece un Procedimiento para el acceso a medicamentos no autorizados en España a través de un protocolo de utilización .

1. La Agencia podrá elaborar protocolos que establezcan las condiciones para la utilización de un medicamento no autorizado en España cuando se prevea su necesidad para una subpoblación significativa de pacientes. Dichos protocolos de utilización podrán realizarse a propuesta de las autoridades competentes de las comunidades autónomas.

2. Las consejerías de sanidad o centros designados por éstas o la dirección del centro hospitalario solicitarán a la Agencia la cantidad de medicamento necesaria, indicando que el paciente se ajusta al protocolo de utilización establecido.

En estos casos no será necesaria una autorización individual por parte de la Agencia.”

Written by MadeByMiki

9 febrer 2010 at 9:30 am